Som un despatx d’advocats on line que treballem arreu de Catalunya.

Som experts en desnonaments i reclamació de rendes a llogaters morosos.

El nostre sistema de treballar consisteix en fer les visites a través de videoconferència de forma que no os hàgiu de desplaçar i fer-ho tot còmodament des de casa. Poden fer el seguiment de tot el procediment a través de tota la documentació emesa pel jutjat i aquest despatx, que se’ls hi remetrà via email.

Mai demanem documentació original a no ser que els jutjats ens la demanin, cosa molt estranya en els procediments de desnonament i reclamació de rendes. La documentació necessària la demanem via correu electrònic.

Disposem d’una amplia xarxa de procuradors arreu del tot el territori català a fi i efecte de tenir representació en qualsevol dels jutjats ubicats a Catalunya.

No li podem prometre, a diferència d’altres despatxos, un desnonament express. Aquest tipus de desnonament no existeix, donat que la rapidesa en l’acabament d’un procediment no depèn de nosaltres sinó dels jutjat als que ens adrecem i de les circumstàncies del cas. Per exemple, si l’inquilí morós demana un advocat d’ofici, el jutjat suspèn el procediment fins que el respectiu Col·legi d’Advocats en designa un, això contribueix a retrasar el procediment. Com veuen, en aquest cas, hi entren dos factors nous, el jutjat i els Col·legis d’Advocats i Procuradors. Nosaltres no tenim poder sobre ells i faran la seva feina quan ho creguin convenient.

El despatx està encapçalat per en Llorenç Tula Rufiandis, advocat col·legiat núm 3729 en l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona.

El preu per concertar una visita es de 40 Euros.

Si té problemes amb impagament de les rendes del seu contracte d’arrendament, utilitzi el següent formulari i contacti amb nosaltres. De seguida li començarem a tramitar.
    Related Posts

    Leave a Reply